Love og bekendtgørelse

Alle heste i Danmark skal have et pas med medicinsider. Dette præciseres i bekendtgørelse nr. 1448 af 15/12/2009, der er trådt i kraft 1. januar 2010. Bekendtgørelsen supplerer EU for-ordning 504/2008 af 6. juni 2008.

Bekendtgørelsen medfører følgende:​​

 1. ​​​Alle heste skal have et pas, der for nyudstedelsers vedkommende skal relatere til en mærkning af hesten
 2. ​​Alle pas skal indeholde sider til registrering af medicinering
 3. Registrering af ejerskifte er lovpligtigt
 4. ​Registrering af afgange (døde heste) er lovpligtigt
 5. ​Ny pasfarve til hidtil uregistrerede heste samt heste i ikke EU-godkendte forbund​​​

Pas på hidtil uregistrerede heste udstedes fra 1. januar 2010 af Videncentret for Landbrug, Hest.

1. Alle heste skal have et pas

Kravet om pas gælder for alle heste, både i og udenfor den organiserede avl. Der er dog fastlagt en overgangsordning, med en række tidsfrister, der præciserer hvornår den enkelte hest senest skal registreres og have et pas.

Ved bekendtgørelsens ikrafttræden (1. januar 2010) gælder kravet umiddelbart for heste til slagtning, heste til eksport og heste på markeder/samlesteder.

For øvrige heste er der følgende tidsfrister:​

 1. Senest den 31. december 2010 kræves registrering og pas på heste, der er født mellem den 31. december 2005 og den 31. december 2009
 2. ​Senest den 1. juli 2011 kræves registrering og pas på heste, der er født mellem den 31. december 2001 og den 31. december 2005
 3. ​Den 31. december 2011 afsluttes overgangsordningen, og der kræves registrering og pas for alle heste.

​For at kunne få udstedt et pas skal hesten være chipmærket. Heste i den organiserede avl, der allerede er brænde-/frysemærkede og hvor mærket indeholder cifre, kræves dog ikke chipmærket.

​​Hesten skal mærkes og besigtiges af en autoriseret mærker fra Videncentret for Landbrug, Heste eller en dyrlæge. Formular til brug herfor er tilgængelig på www.hestepas.dk, hvor der også kan bestilles chipmærkning ved en mærker fra Videncentret for Landbrug, Heste.

Formularen indsendes til Videncentret for Landbrug, Heste.

De gamle grønne ID-beviser (udstedt før 1999) er ikke gyldige pas; ej heller de blå/grønne stamtavler.

​2. Alle pas skal indeholde sider til registrering af medicinering

​Pas udstedt hos Videncentret for Landbrug, Heste i perioden 1999 til 1. juli 2009 indeholder ikke sider til brug for registrering af medicinering, da der i denne periode ikke har været lovhjemmel til at inkludere disse.

Det samme gælder mange udenlandske pas.

Pas skal opdateres med medicinsider hos pasudstedende myndighed, dog opdateres alle pas på islændere hos Dansk Islandshesteforening. Udenlandske pas skal således til udlandet for opdatering.

Tidsfristerne for opdatering af pas tilsvarer tidsfristerne for nyudstedelse af pas i punkt 1.

Prisen for opdatering af pas udstedt af Videncentret for Landbrug, Heste er kr. 87,50 incl. moms.

www.hestepas.dk findes link til bestillingsformular og online betaling.

3. Obligatorisk registrering af ejerskifte

​Senest 30 dage efter at en hest er handlet, skal den ejerskiftes ved indsendelse af originalt ejercertifikat eller, hvis ejercertifikat ikke er udstedt, hestepas. Relevante underskrifter fra sælger(-e) og køber(-e) skal forefindes ved anmodning om ejerskifte.

Krav om registrering af ejerskifte træder umiddelbart i kraft 1. januar 2010. Der er ikke nogen overgangsordning på dette område.

Pris for registrering af ejerskifte er kr. 95,- inkl. moms.

4. Obligatorisk anmeldelse af døde dyr og destruktion af pas

​Senest 30 dage efter en hests død skal det anmeldes.

For slagteheste sker anmeldelsen direkte fra slagteriet, mens den for aflivede og selvdøde heste skal foretages af ejeren.

Hestens pas skal indsendes ved anmeldelse af død.

5. Ny pasfarve til hidtil uregistrerede heste samt heste i ikke EU-godkendte forbund

​Fremover vil opdelingen på pasfarver være som følger:

Røde/bordeaux pas: Heste i hovedafsnittet i EU anerkendte avlsforbund

Blå pas: Heste i bilag i EU anerkendte avlsforbund eller krydsninger, hvor som minimum far er godkendt af EU anerkendt avlsforbund

Sorte pas: Renracede heste i EU anerkendte avlsforbund, hvor far ikke er avlsgodkendt

Lysegrønne pas: Alle andre heste.

Opdatering af hestepas med medicinsider

​Alle heste i Danmark skal have et pas med medicinsider. Dette præciseres i bekendtgørelse nr. 1448 af 15/12/2009, der er trådt i kraft 1. januar 2010. Bekendtgørelsen supplerer EU forordning 504/2008 af 6. juni 2008.

De nye regler medfører at:

 1. ​Hestepasset skal indeholde sider til brug for registrering af medicinering (i pas udstedt af Videncentret for Landbrug, Heste side 41-56).
 2. ​Hestepasset skal relateres til en mærkning af hesten. Gyldige mærkningsformer er chipsmærkning, brændemærkning (med cifre) og frysemærkning.
Undtaget fra kravet om mærkning er dog heste fra EU-anerkendte avlsforbund, der i perioden 1999-2009 har fået udstedt pas uden mærkning på baggrund af avlsforbundet valg om at dette var frivilligt. Ældre heste med blå stamtavler er underlagt krav om mærkning, før pas kan udstedes.

Alle heste registreret første gang efter 1. juli 2009 skal chipmærkes.

Hvordan foregår opdateringen af passet?

​For heste med pas udstedt af Videncentret for Landbrug, Heste foregår opdateringen med medicinsider således:

 1. Der forudbetales for opdateringen. Der betales med Dankort og prisen er kr. 78,- excl. moms (97,50 inkl. moms) pr. hestepas. Der skal, inden betaling, udprintes en bestillingsformular.
 2. Du modtager efterfølgende en kvittering på mail, som skal udprintes.
 3. Passet sendes til Videncentret for Landbrug, Heste sammen med den udprintede kvittering og bestillingsformular. Af denne fremgår oplysninger om, hvilken hest det drejer sig om og hvor passet skal sendes retur til.
 4. ​Hvis hesten fremstilles til kåring og passet alligevel skal til Videncentret for Landbrug, Heste i denne forbindelse, kan man lægge kvittering og bestillingsformular i passet, når det afleveres på kåringspladsen. Passet vil så være opdateret med både medicinregistrering og kåringsresultat, når det kommer retur.
​Videncentret for Landbrug, Heste kan kun opdatere pas udstedt af Videncentret for Landbrug, Heste. Undtagelsen hertil er pas på islændere, som skal opdateres hos Dansk Islandshesteforening. Udenlandske pas har i nogle tilfælde allerede medicinsider, i andre tilfælde skal de opdateres hos det udenlandske forbund.

Bestil medicinside her

Såfremt der skulle være spørgsmål hertil er du velkommen til at kontakte Videncentret for Landbrug og Heste på telefon nummer: 87 40 54 80

Se også Fødevarestyrelsens vejledning her

Bliv kontaktet af EquiMove ved at udfylde kontaktformularen

 
 
 
 
Nogle felter er ikke udfyldt korrekt

Du er velkommen til at kontakte mig for at høre mere samt bestille tid på telefon 30 68 44 94. Du kan også skrive til en e-mail til equimove@equimove.dk.​

Firma​

​​EquiMove 

v/Dyrlæge Marianne Dahl-Jensen

CVR: 34568243

Kontakt

​​Telefon: 30 68 44 94

E-mail: equimove@equimove.dk